Lage verzendkosten
Voor 14u00 besteld, morgen in huis
Uitstekende klantenservice
Steeds de voordeligste prijs
Lage verzendkosten

Wc Net WC Reiniger White Oceaan Javel - 750 ml

2.99
Inhoud: 1
Waarom bij LOODS 3 bestellen?
  • Voor 14u00 besteld, morgen in huis
  • Uitstekende klantenservice
  • 14 dagen bedenktijd
  • Veilig en snel betalen

De WC Net met Javel Ocean Fresh is een krachtige en doeltreffende wc reiniger met een desinfecterende werking en voor een prachtige wit effect! Deze toiletreiniger garandeert een dagelijkse Hygiëne. De gel maakt het toilet terug grondig schoon. WC Net Javel Ocean Fresh verwijdert kalkaanslag en vlekken. Het frisse parfum verspreidt een aangename exotische Oceaan geur na het gebruik van deze toiletreiniger!

GEVAAR! 

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan bijtend zijn voor metalen. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. Buiten het bereik van kinderen houden. Achter slot bewaren. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogberscherming/gelaatsbescherming dragen. Bij CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen. Bij CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een antigifcentrum (070 245 245) of een arts raadplegen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Verwijdering van de inhoud/verpakking in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Niet blootstellen aan direct zonlicht of aan een andere warmtebron.

Eigenschappen van "Wc Net WC Reiniger White Oceaan Javel - 750 ml"
Huishouden: Schoonmaakmiddelen