Deze website is in opbouw.
Online bestellen is momenteel niet mogelijk

Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING

Dataprivacy is van groot belang voor LOODS 3 BVBA. We willen graag open en transparant zijn over de verwerking van je persoonlijke gegevens.
Daarom hebben we een beleid dat bepaalt hoe je persoonlijke gegevens worden verwerkt en beveiligd.

1. Wie is de beheerder van je persoonlijke gegevens?
LOODS 3 is de beheerder van je persoonlijke gegevens. 

LOODS 3 BVBA
Lange Meire 56A, 9270 Laarne
BTW-nummer: BE 0476.831.907
Email: [email protected]

2. Aan wie is dit gegevensbeschermingsbeleid gericht?
Dit beleid betreft de verwerking van persoonsgegevens van onze huidige en vroegere klanten, prospecten of personen die belangstelling hebben getoond voor onze producten of diensten.

3. Welke categorieën van persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken de volgende informatie:
– Algemene persoonlijke informatie, zoals naam, voornaam, geslacht, adres, en e-mailadres.
– Informatie over uw persoonlijke interesses, hobby’s of productvoorkeuren die u kenbaar maakt, onder meer via acties, wedstrijden, …
– Informatie die verband houdt met uw aankopen van goederen of diensten. De door ons opgeslagen gegevens kunnen ook transactionele informatie bevatten met betrekking tot uw aankopen, zoals gekochte artikelen, aankoopdatum, eventuele retourzendingen, betalingsgegevens.
– Tevens kunnen wij uw antwoorden of feedback opslaan omtrent de door u gekochte diensten of goederen die wij van u ontvangen in het kader van tevredenheids- of marktonderzoeken, of eventuele klachten die u aan ons heeft gericht.

Wij kunnen ook van derde partijen informatie ontvangen die op u betrekking heeft. Deze informatie kan afkomstig zijn van:
– Externe partners of dataleveranciers
– Overheidsinstanties (KBO, Belgisch Staatsblad,…)
– Uw publieke websites of social media activiteiten
– Het gebruik van onze websites, sociale media, respons per e-mail, cookies, doorklikgegevens, navigatiegegevens en andere technologieën

Deze informatie kan gebruikt worden om u te contacteren voor prospectie, om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of up-to-date te houden of voor het opstellen van een marketingprofiel.

4. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens en wat is de rechtsgrond voor deze verwerkingen?
Uw persoonsgegevens worden gebruikt met uw toestemming:
– Om uw vraag te kunnen behandelen wanneer u ons vragen stelt via onze website, facebookpagina of per telefoon
– Om u de newsletters te kunnen sturen waarvoor u zich heeft ingeschreven
– Om uw deelname aan onze commerciële acties of wedstrijden te kunnen behandelen
– Om het verzenden van marketing en gepersonaliseerde marketing

U kan uw toestemming op elk moment intrekken (zie verder: uitoefening van uw rechten).
Uw persoonsgegevens worden ook gebruikt om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op ons als onderneming rusten, oa.:
– Voor de boekhoudkundige verwerking
– Om uw rechten als consument te garanderen
– Verwerking of mededeling aan de bevoegde overheden of bij wet bepaalde instanties

5. Kunnen uw persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven?
Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan onze onderaannemers, wanneer wij op hen beroep doen om namens ons bepaalde diensten uit te voeren. In dergelijk geval kunnen deze derden uw gegevens alleen gebruiken binnen de strikte grenzen van de instructies die zij van ons krijgen.

In geen geval kan LOODS 3 aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan:
– Webtool/bedrijven die verzenden van nieuwsbrieven faciliteren

6. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende de duurtijd van de relatie en nadien gedurende de periode van de wettelijke verjaringstermijnen.

7. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. We nemen technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te garanderen.

8. Welke zijn uw rechten?
Overeenkomstig de bepalingen van de privacywetgeving, beschikt u over een recht op toegang tot een correctie of aanvulling van uw persoonsgegevens.

U beschikt ook over het recht om vergeten te worden in de gevallen bedoeld in de wet. In geval van geschil met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken totdat het geschil is beslecht.

Tot slot beschikt u over het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens in de gevallen bedoeld in de wet.

9. Uw recht op verzet
U kan zich steeds verzetten, zonder opgave van reden, tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden evenals tegen het gebruik van marketing profielen op basis van uw persoonsgegevens. U kan zich eveneens verzetten tegen de doorgaven van uw gegevens aan derden voor dezelfde doeleinden van direct marketing.

10. Uitoefening van uw rechten
Om uw rechten uit te oefenen dient u ons een schriftelijk verzoek over te maken, vergezeld van een bewijs van uw identiteit en gericht aan volgend adres: Korte Meire 4A, 9270 Laarne

We volgen dit zo snel mogelijk op. U kunt zich bovendien steeds richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer via [email protected]
 
Update pricacy verklaring 03/11/2020